Seminari de vehicles

Seminari de vehicles

El darrer dissabte 6 de maig moltes de les entitats que formen part de Som Ecologistica ens vam trobar a Sant Cugat per dur a terme un seminari de vehicles. Gràcies a les bicicletes i tricicles de càrrega que van fer arribar les sòcies vam poder aprofundir i debatre sobre el model de flota que volem proposar a Som Ecologística mitjançant la intercooperació i la mancomunació de serveis.

Promou:

Finança:

Reconstitució de Som Ecologistica

Reconstitució de Som Ecologistica

El darrer 1 d’abril Som Ecologística va reconstituir-se formalment amb l’aprovació dels nous estatuts de la cooperativa i el nomenament del nou Consell Rector. 

Amb l’entrada a la cooperativa de set projectes locals ciclo logistics com L’Henbici, La Terrassenca, La Sàrria, Les Mercedes, Mensakas, Granollers Pedala i Coop de Pedal Som Ecologistica fa una passa endavant en la representació del sector de la bici-missatgeria a nivell català dins del marc de l’Economia Social i Solidària.

Tanmateix, el nou Consell Rector també està format en gran part per representants d’aquestes noves incorporacions: Nuri Soto (Mensakas) com a presidenta, Xavier Torrents (La Terrassenca) com a vice-president, Kiko Montoro (Coop de Pedal) de secretari, i les noves vocalies les conformen: David Estop (La Sàrria), Raúl Rodríguez (L’Henbici), Pere Serrasolses (Biciclot) i Benjamí Aguilar (Granollers Pedala).