Som Ecologística és una xarxa cooperativa de ciclologístiques que treballa per afavorir un sistema de distribució de mercaderies socialment just i respectuós amb el mediambient.

L’objectiu de Som Ecologística és dissenyar, crear i desenvolupar serveis vinculats a la logística ecològica, impulsant i fomentant iniciatives que condueixin a la reducció d’emissions, la protecció i millora del medi ambient i la cultura de la sostenibilitat, amb els valors de l’Economia Social i Solidària i que proporcionin una millora tècnica i econòmica de les activitats de cadascuna de les sòcies.

Som Ecologística és una xarxa cooperativa de ciclologístiques que treballa per afavorir un sistema de distribució de mercaderies socialment just i respectuós amb el mediambient.

L’objectiu de Som Ecologística és dissenyar, crear i desenvolupar serveis vinculats a la logística ecològica, impulsant i fomentant iniciatives que condueixin a la reducció d’emissions, la protecció i millora del medi ambient i la cultura de la sostenibilitat, amb els valors de l’Economia Social i Solidària i que proporcionin una millora tècnica i econòmica de les activitats de cadascuna de les sòcies.

CONSELL RECTOR

Presidència
Núria Soto
MENSAKAS

Vice-presidència
Xavier Torrens
LA TERRASSENCA

Secretaria
Kiko Montoro
COOP DE PEDAL

Vocalia
David Estop
LA SÀRRIA

Vocalia
Raúl Rodríguez
L’HENBICI

Vocalia
Pere Serrasolses
BICICLOT

Vocalia
Benjamí Aguilar
GRANOLLERS PEDALA

EQUIP TÈCNIC

Eddy Roca
Coordinació tècnica

MANIFEST.

1. LA BICI I ELS CICLES DE CÀRREGA COM A VEHICLES DE TRANSPORT ACTIU I SOSTENIBLE DE MERCADERIES I SERVEIS

Els cicles i les bicicletes de càrrega ja van formar part de les dinàmiques de mobilitat i transport de moltes ciutats i pobles durant la primera meitat del S.XX abans de l’arribada del cotxe com a vehicle d’ús massiu. La capacitat de transportar béns i productes amb l’energia humana és quelcom que reprèn valor avui en un escenari futur de previsible dificultat per mantenir l’accés fàcil i barat als combustibles fòssils que han esdevingut la font d’energia principal de la mobilitat i el transport. El funcionament de les bicicletes i cicles basat en l’energia mecànica del cos humà, més l’assistència elèctrica al pedaleig que la tecnologia avui possibilita, configuren l’opció de transport més eficient energèticament, amb un impacte ambiental més reduït, i amb una gran versatilitat que permet donar resposta a gran part de les necessitats de transport de productes i béns que es donen als àmbits urbans. Reivindiquem el protagonisme de  la bici i els cicles com a opció de mobilitat quotidiana per la mobilitat de les persones, i per al transport de productes i serveis. Això en un context en el que van apareixent contínuament nous models de cicles, bicicletes i remolcs de càrrega amb cada cop més prestacions, que fan preveure un eixamplament de les capacitats i del potencial de la ciclologística.

2. EL MARC DE L’ESS ON ENS UBIQUEM I DES D’ON ENS PROJECTEM

Actualment l’economia encara és una qüestió lligada al mercat, a buscar la màxima productivitat i els diners. El marc de l’Economia Social i Solidària busca projectar una xarxa econòmica al marge del capitalisme. Alguns punts importants que destaca l’ESS són: l’equitat, la sostenibilitat ambiental, la cooperació, el compromís amb l’entorn i l’absència d’ànim de lucre de les activitats que es realitzen. Des de Som Ecologistica fem nostres aquests principis que ens aterren a construir un altre tipus d’economia.

3. COOPERATIVITZACIÓ DEL TREBALL I DIGNIFICACIÓ LABORAL DE LA CICLOLOGÍSTICA I LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES

Som Ecologística ens situem a les antípodes de les grans multinacionals que pertanyen a l’economia de plataforma. Si bé l’arribada d’aquestes empreses es va veure inicialment amb més força al sector de l’entrega de menjar a domicili, actualment ja podem apreciar com aquesta corrent empresarial, basada en un model fraudulent que se sosté a partir de fons d’inversió, de frau a la seguretat social, de venta de dades, i conseqüentment està provocant una competència deslleial que està agafant força també en la ciclologística i la distribució urbana de mercaderies (DUM). És per això que apostem per un model basat en la cooperativització del treball i la dignificació laboral, dos aspectes interrelacionats que duem a terme a través de la cooperació -i no de la competencia- entre les diverses entitats que formem part de la cooperativa de segon grau que és Som Ecologística. Pretenem dignificar la nostra feina i el sector, complint amb les responsabilitats socials que pertoquen, a favor d’un estat del benestar que fomenti el retorn social. Tanmateix volem rendibilitzar la nostra activitat principal sense haver de comercialitzar amb les dades dels nostres clients i usuaris. Volem a més, ser sobiranes respecte les dades que generem, sabent que aquestes representen una plusvàlua extra en la nostra feina.

4. EFICIENCIA OPERATIVA I SERVEIS DE QUALITAT

L’ús de cicles i bicicletes, el funcionament democràtic i la corresponsabilització en les organitzacions de l’ESS, o la valorització digne del treball de les persones, acaba aportant una major qualitat i eficiència en els serveis prestats.

5. INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES MIGRADES I EN RISC D’EXCLUSIÓ

En el marc de l’ESS és necessari ser conscient i treballar per combatre un sistema socioeconòmic que continua sent patriarcal, capitalista, racista i capacitista. Actualment a Catalunya hi ha una gran part de la població migrant que viu i es relaciona amb aquesta condició. En aquest sentit, volem fomentar la millora de les condicions de vida i generar oportunitats de futur i laborals per a les persones migrades i en risc d’exclusió, el que esdevé per Som Ecologística un acte de justícia social i un objectiu més pel que treballem decididament. A més, la barreja de cultures i formes de viure dins de les organitzacions fa que cadascuna aporti des dels seus territoris d’origen maneres de relacionar-se que sumin en el benestar col·lectiu.

6. IGUALTAT DE DRETS, FEMINITZACIÓ DEL SECTOR

Treballem per contribuir a assolir la igualtat entre homes i dones o persones dissidents de gènere en l’àmbit productiu o econòmic. Les organitzacions socials tendeixen a acabar reproduint pràctiques i lògiques patriarcals, racistes i capitalistes, ja que encara hi predomina cert imaginari col·lectiu amb “certeses” que semblen inamovibles. Per construir un sector més feminista i democràtic, cal que les organitzacions que hi formem part comencem a qüestionar com ens organitzem, quines prioritats donem, com treballem i quines relacions humanes establim; tant dins de l’organització com amb l’entorn. Aquesta perspectiva és prioritat tenir-la al llarg del nostre eix d’acció. Per una banda, per dignificar el treball humà, i per altra, per trencar amb certs estigmes o prejudicis què hi ha al voltant de certes feines. En són un exemple tots aquells sectors masculinitzats, com ara el nostre: és un objectiu trencar amb la tendencia social de la divisió sexual del treball, que genera contrast entre els sectors de les cures i aquells més físics.

7. PROJECTES LOCALS ARRELATS I COMPROMESOS AMB LES NOSTRES CIUTATS I POBLES

El coneixement i la vinculació amb els nostres pobles i ciutats és un aspecte estratègic que facilita l’articulació amb el teixit comercial, productiu i de distribució, des d’una lògica d’arrelament local. Treballar amb agents del territori per generar vincles que generin riquesa local.

8. SISTEMA DE NODES COORDINATS FUNCIONANT EN XARXA AL TERRITORI

L’arrelament local no és raó per limitar la dinàmica, podent articular-se els nodes en xarxa per funcionar amb lògiques conjuntes i compartides.

9. LA INTERCOOPERACIÓ COM A ESTRATÈGIA PER ESCALAR L’ACTIVITAT I AUGMENTAR L’IMPACTE

La capacitat de donar resposta a necessitats i reptes de major escala té en la intercooperació entre les diverses operadores de ciclologística, i a nivell intersectorial amb altres agents de la cadena de distribució,  la fórmula per articular serveis a nivell territorial o de cobertura global en àmbits com la mateixa ciutat de Barcelona.

10. ALIANÇA AMB EL SECTOR AGROECOLÒGIC PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I LA TRANSICIÓ ECOSOCIAL

Considerem que el sector de la ciclologísitica viu una situació anàloga a la que tenen moltes experiències en el moviment agroecològic. Som agents petits, repartits pel territori, sovint atomitzats i poc organitzats, en un sector molt competitiu i precaritzat. Per això, creiem que l’aliança amb el sector de productores agroecològiques en concret, i del moviment agroecològic en general, és clau per assolir l’horitzó d’una sobirania alimentària al territori.

L’actual sistema agroalimentari hegemònic es troba fortament industrialitzat i globalitzat, el que fa que es creen unes relacions desiguals de poder al llarg de la cadena agroalimentària. Si combinem la concentració empresarial de la gran distribució organitzada i la disminució del nombre de comerços de barri i botigues tradicionals en els que aconseguir aliments, ens trobem que els punts de venda pertanyen a unes quantes empreses, incrementant el fenomen del coll d’ampolla en la cadena agroalimentària. El que suposa un obstacle en la transició agroecològica. Compartim la necessitat de construir una nova hegemonia agroalimentària, basada en altres principis, en altres relacions horitzontals de poder, que disputi l’actual sistema globalitzat, on la logística compartida ha de ser clau. I, d’aquesta manera, tornar a reconnectar tots els esglaons de la cadena.

SERVEIS.

CICLOLOGÍSTICA

Operem en un creixent nombre de municipis i comarques del territori català

BICIMISSATGERIA EXPRÉS

PAQUETERIA URGENT

DISTRIBUCIÓ D’ÚLTIMA MILLA MITJANÇANT LA XARXE DE NODES LOCALS

RUTES DE DISTRIBUCIÓ

EMMAGATZEMATGE, CONSOLIDACIÓ I DISTRIBUCIÓ SOTA DEMANDA

DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS (ENVIAMENTS PENINSULARS)

 

 

Operem en un creixent nombre de municipis i comarques del territori català

BICIMISSATGERIA EXPRÉS

PAQUETERIA URGENT

DISTRIBUCIÓ D’ÚLTIMA MILLA MITJANÇANT LA XARXA DE NODES LOCALS

RUTES DE DISTRIBUCIÓ

EMMAGATZEMATGE, CONSOLIDACIÓ I DISTRIBUCIÓ SOTA DEMANDA

DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS (ENVIAMENTS PENINSULARS)

 

 

INTERCOOPERACIÓ

A través de la intercooperació, les entitats sòcies mancomunem els serveis necessaris per compartir i optimitzar recursos

LLOGUER DE CICLES DE CÀRREGA

COMPRA I LEASING DE CICLES DE CÀRREGA

MECÀNICA I MANTENIMENT DE FLOTA

ASSEGURANCES DE FLOTA I MERCADERIES

ACCÉS A FINANÇAMENT COOPERATIU

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PROGRAMARI TECNOLÒGIC

ASSESSORIA LABORAL, COMPTABLE, FISCAL I LEGAL

GESTIÓ COMERCIAL

 

 

A través de la intercooperació, les entitats sòcies mancomunem els serveis necessaris per compartir i optimitzar recursos

LLOGUER DE CLICLES DE CÀRREGA

COMPRA I LEASING DE CICLES DE CÀRREGA

MECÀNICA I MANTENIMENT DE FLOTA

ASSEGURANCES DE FLOTA I MERCADERIES

ACCÉS A FINANÇAMENT COOPERATIU

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PROGRAMARI TECNOLÒGIC

ASSESSORIA LABORAL, COMPTABLE, FISCAL I LEGAL

GESTIÓ COMERCIAL

 

 

ASSESSORAMENT I FORMACIÓ

Treballem i oferim serveis per fomentar el creixement del sector ciclologístic en tots els seus àmbits

ASSESSORIA EN DISSENY D’ESTRATÈGIES DUM

ASSESSORAMENT EN LA IMPLEMENTACIÓ DE MICRO-HUBS

ACOMPANYAMENT EN LA PROFESSIONALITZACIÓ I COOPERATIVITZACIÓ D’INICIATIVES CICLOLOGÍSTIQUES

FORMACIÓ EN CONDUCCIÓ DE CICLES DE CÀRREGA

FORMACIÓ EN MECÀNICA DE CICLES DE CÀRREGA

ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN TALLERS, PONÈNCIES I XERRADES

 

 

 

Treballem i oferim serveis per fomentar el creixement del sector ciclologístic en tots els seus àmbits

ASSESSORIA EN DISSENY D’ESTRATÈGIES DUM

ASSESSORAMENT EN LA IMPLEMENTACIÓ DE MICRO-HUBS

ACOMPANYAMENT EN LA PROFESSIONALITZACIÓ I COOPERATIVITZACIÓ D’INICIATIVES CICLOLOGÍSTIQUES

FORMACIÓ EN CONDUCCIÓ DE CICLES DE CÀRREGA

FORMACIÓ EN MECÀNICA DE CICLES DE CÀRREGA

ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN TALLERS, PONÈNCIES I XERRADES

 

REPRESENTACIÓ SECTORIAL

Com a cooperativa de segon grau representem a gran part de les entitats, associacions i cooperatives del sector ciclologístic català

GRUP D’INCIDÈNCIA EN NORMATIVA I LEGISLACIÓ

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I FIRES

INTERLOCUCIÓ AMB OPERADORES LOGÍSTIQUES, FABRICANTS I MARQUES

REDACCIÓ DE PROJECTES PER CONCURSOS PÚBLICS I SUBVENCIONS

DIÀLEG AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

 

Com a cooperativa de segon grau representem a gran part de les entitats, associacions i cooperatives del sector ciclologístic català

GRUP D’INCIDÈNCIA EN NORMATIVA I LEGISLACIÓ

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I FIRES

INTERLOCUCIÓ AMB OPERADORES LOGÍSTIQUES, FABRICANTS I MARQUES

REDACCIÓ DE PROJECTES PER CONCURSOS PÚBLICS I SUBVENCIONS

DIÀLEG AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

 

NOTÍCIES.

Seminari de vehicles

Seminari de vehicles

El darrer dissabte 6 de maig moltes de les entitats que formen part de Som Ecologistica ens vam trobar a Sant Cugat per dur a terme un...

Reconstitució de Som Ecologistica

Reconstitució de Som Ecologistica

El darrer 1 d’abril Som Ecologística va reconstituir-se formalment amb l'aprovació dels nous estatuts de la cooperativa i el nomenament...

FAQS.

1. VULL CONTRACTAR SERVEIS DE CICLO-LOGÍSTIQUES. COM PUC FER-HO?

Som Ecologistica opera com una estructura mancomunada oferint serveis a través de les seves sòcies. Si vols més informació o vols contractar algun dels serveis que ofereixen les sòcies, només cal que ens contactis a info@somecologistica.org

2. COM PUC FER-ME SÒCIA DE SOM ECOLOGÍSTICA?

Som Ecologística preveu als seus estatuts sòcies de serveis, de treball i col·laboradores. Cada tipologia de sòcia respon a una naturalesa diferent segons el seu grau d’implicació amb la cooperativa. Si estàs interessada en fer-te sòcia, només cal que ens contactis info@somecologistica.org

FORMULARI DE CONTACTE

3 + 4 =

JA T’HAS SUBSCRIT AL NOSTRE BUTLLETÍ?

QUI SOM.

MANIFEST.

SERVEIS.

NOTICIES.

FAQS.

VISITA’NS

c/ Pere IV 58-60
Barcelona

CONTACTA’NS

info@somecologistica.org

PROMOU

AVÍS LEGAL,
POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COOKIES

Disseny i creació web La Productora i Júlia Larrosa